Güncel Haberler

Haberler Kitaplar

Kuşlar Hikayesi

Daha kütüphanemin olmadığı zamanlar lise ikinci sınıfta ilk tasavvuf kitabım sevgili babamın almış olduğu Gazzalî’nin Kimyâ-yı Saâdet’iydi. Ne Gazzalî’yi...

Haberler

Pusula: “Bravo Nimet Hoca”

‘Yılın kitabı’ ödülünden sonra ‘Firdevsi Devlet Nişanı’ da aldı İran edebiyatının önde gelen şairi Firdevsi’nin yazdığı ‘Şahnâme’yi, 9 yılda tercüme ederek...