Haberler

Basından: İranlı kadın şairin eseri Türkçe’ye kazandırıldı.

İran edebiyatının önde gelen kadın şairlerinden biri olan Pervîn-i İtisâmî’nin “Pervîn-i İtisâmî Divanı” adlı eseri, Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Farsça’dan Türkçe’ye çevrilerek kitapseverlere sunuldu.

Bu kitabın önsözünde şu ifadeler yer alıyor:

“Fars şiiri tarihsel geçmişi, zengin dağarcığı ve engin boyutlarıyla dünya edebiyatında, özellikle de doğu edebiyatında derin bir etkiye sahiptir. Bizim edebiyatımız ve şiirimiz üzerinde de son derece yaygın ve derin etkisi bulunan Fars edebiyatı coğrafyasında klasik dönemlerden bu yana büyük söz ustaları hep var olagelmiştir. Farsça konuşan coğrafyalar dışında Fars edebiyatının en yaygın ve en etkili olduğu, Farsça şiire en çok kulak açan coğrafyalardan biri de yine Anadolu olmuştur.”

Azar Mahdavan – 11 Ekim 2019

Haberin Orijinal Linki