Kitaplar

İran Edebiyatı

İran tarihi, uygarlığı, dilleri ve edebiyatını konu edinen çalışmalar, genellikle ‘İslamiyet öncesi’ ve ‘İslamiyet sonrası’ olmak üzere iki ayrı dönemde ele alınır. İslamiyet öncesi dönem, Medler, Ahamenişler, Selevkiler, Eşkaniler ve Sasaniler hanedanlarının isimleriyle adlandırılır. Hanedanların her biri, kendi dinsel inanışlarıyla birlikte, dillerini ve edebiyatlarını oluşturma çabası içinde olmuşlardır. Bu hanedanların tarihi, hiç kuşkusuz Farsçanın geçirdiği dönüşümlerin de soluk kesen tarihidir. Nimet Yıldırım, kaynak kitap niteliğindeki bu eserinde okuru Farsçanın hüküm sürdüğü topraklarda tarihsel bir maceraya çıkarıyor ve İslamiyet öncesi İran edebiyatının ana hatlarını gözler önüne seriyor.

(Tanıtım Bülteninden)

İlk Baskı Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 569

Dil : Türkçe