All for Joomla All for Webmasters

NÎMÂ ÇAĞININ DEVRELERİ

 

Yaklaşık olarak elli yedi yıl süren ve “Nîmâ Çağı” olarak adlandırılan bu dönem, zaman açısından kısa ve sınırlı olmasına rağmen, her devresi Fars dili ve edebiyatı üzerinde önemli etkiler bırakan olaylara sahne olması bakımından dikkate değer önemli bir süreçtir. Bu dönemi kendi içerisinde birtakım devrelere ayırarak incelemek daha yararlı o-lacaktır.

I. Devre: 1304 hş./ yılında Rıza Şah’ın yönetime gelmesiyle başlayıp 1320 hş. yılına kadar geçen devre.

II. Devre: 1320 hş./ yılından 1332 hş. yılında gerçekleşen 28 Mordad ayaklanmasına kadar olan devre.

III. Devre 1332 hş./ yılından 1342 hş. 15 Hordad ayaklanmasına kadar.

IV. Devre: 1342 yılından 1357 hş. yılındaki İslam devrimine kadar olan dönem……

Yorumlarınız